Forums 论坛Kiki
15/12/2014 14:30:16
Re: salah laku

Dear Mr Siew

Seorang pekerja telah mengugut rakan sekerja di syarikat. Apakah tindakan yang harus diambli oleh pihak pengurusan?
Edit | Delete


KL Siew
klsiew.my@gmail.com
15/12/2014 16:22:14
Jika ugutan itu tidak serious, majikan boleh member amaran kepada pekerja tiu. Jika serious, pehak majikan mungkin hendak mengambil tindakan tatatertib terhadap pekerja yang berkenan atau melaporkan kejadian kepada pehak polis.
Edit | Delete

Post Response (Feel free to share your experiences)

Name:
Email:  (optional)
Message: