Forums 论坛Rose
aiejaku@yahoo.com
26/11/2012 11:14:26
Re: ELAUN STAF KONTRAK

Salam Sejahtera.

Tuan,

Syarikat saya berhasrat untuk melantik seorang kakitangan yang baru sahaja bersara untuk jawatan kontrak atas sebab belum mendapat pengganti bagi jawatan tersebut. Tawaran yang diberikan adalah gaji pokok terakhir.

Pertanyaan saya, dalam 'practice' syarikat-syarikat lain, adakah kakitangan kontrak turut diberikan elaun rumah atau elaun khidmat sebagaimana yang telah diberikan semasa kakitangan tersebut dalam perkhidmatan berstatus tetap?

Mohon maklum balas dan nasihat pihak tuan.

Sekian, terima kasih.
Edit | Delete


KL Siew
klsiew.my@gmail.com
26/11/2012 12:55:42
Biasanya, elaun ada diberi tetapi jarang sebutkan elaun rumah atau khidmat dan sebagainya.
Edit | Delete

Post Response (Feel free to share your experiences)

Name:
Email:  (optional)
Message:

 

Best to get official advice, call now! Labour Office   EPF   SOCSO