Forums 论坛Chin
13/06/2011 14:03:54
Re: OT EPF

Bayaran yang tidak tertakluk kepada caruman KWSP adalah termasuk:

Caj perkhidmatan;
Bayaran kerja lebih masa;
Gratuiti;
Yuran Pengarah;
Faedah persaraan;
Bayaran sebagai gantian notis penamatan perkhidmatan;
Faedah pengurangan pekerja, pemberhentian sementara dan penamatan; dan
Sebarang elaun perjalanan atau nilai sebarang konsesi perjalanan.

请问,如依照上述所言,那overtime是否不需缴交EPF,如雇主不帮员工缴交overtime的EPF有违反劳工法令吗?


Edit | Delete


KL Siew
pesaraonline@gmail.com
13/06/2011 17:53:08
That's correct, no need.
Edit | Delete

Post Response (Feel free to share your experiences)

Name:
Email:  (optional)
Message:

 

Best to get official advice, call now! Labour Office   EPF   SOCSO