Forums 论坛

hashim
hashim-avenue@live.com
02/11/2009 11:05:56
Re: salary reduction

saya telah bekerja dengan sebuah syarikat selama hampir 5 tahun dan tealah mendapat beberapa kenaikan gaji tahunan. beberapa bulan yang lepas majikan saya telah memberikan surat mengatakan tidak berpuashati dengan prestasi saya dan memeberikan tempoh probation selama 3 bulan dan kalau prestasi saya tetap tidak memuaskan beliau akan memotong atau mengurangkan gaji saya. bolehkah majikan saya berbuat demikian dan jika tidak dimanakah harus saya memebuat pengaduan terhadap majikan saya.
terima kasih.
Edit | Delete


KL Siew
kl_siew@yahoo.com
02/11/2009 11:51:25
Ini semata-mata wujud silapfahaman atau suatu pertikaian diantara kedua-dua pihak. Sebagai seorang pekerja lama, sayapun berharap pertikaian itu boleh diselesaikan tanpa diperluaskan. Soalan ialah mahu atau tak mahu selesai sahaja. Anda memang boleh mendapatkan pandangan atau nasihat daripada Jabatan Perhubungan Perusahaan.
Edit | Delete

Post Response (Feel free to share your experiences)

Name:
Email:  (optional)
Message: